هفتم آبان، 29 اکتبر روز کوروش کبیر و کهکشان تخفیفات

هفتم آبان روز پاسداشت ابر مرد تاریخ ایران، شاه شاهان کوروش کبیر هخامنشی همایون بادا.همزمان با این روز همایون و خجسته، CRM پاسارگادسرویسز در بروزترین نسخه و با امکانات فوق العاده در اختیار شما ... بیشتر »

29th Oct 2017