سرور مجازی آلمان

سرور مجازی جهت افراد و یا شرکت هایی که میخواهند میزبانی اختصاصی داشته باشند و یا به امور هاستینگ بپردازند

سرویس PSCX۱۰
 • میزان رم 1گیگابایت
 • پردازنده 1 کور
 • میزان هارد 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)
سرویس PSCX۲۰
 • میزان رم 2گیگابایت
 • پردازنده 2 کور
 • میزان هارد 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)
سرویس PSCX۳۰
 • میزان رم 4گیگابایت
 • پردازنده 2 کور
 • میزان هارد 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)
سرویس PSCX4۰
 • میزان رم 8گیگابایت
 • پردازنده 2 کور
 • میزان هارد 200 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)
سرویس PSCX5۰
 • میزان رم 16گیگابایت
 • پردازنده 4 کور
 • میزان هارد 400 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)
سرویس PSCX6۰
 • میزان رم 32گیگابایت
 • پردازنده 8 کور
 • میزان هارد 600 گیگابایت SSD
 • پهنای باند ماهانه 2 ترابابیت
 • آی پی 1
 • مجازی ساز KVM
 • پورت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه
 • نصب مجدد سیستم عامل رایگان دارد (فقط لینوکس)