سرور مجازی آلمان

سرور مجازی جهت افراد و یا شرکت هایی که میخواهند میزبانی اختصاصی داشته باشند و یا به امور هاستینگ بپردازند

سرویس PSCX۱1 1 موجود است
 • 2گیگابایت میزان رم
 • 1 کور پردازنده
 • 20گیگابایت NVME میزان هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX21 1 موجود است
 • 4گیگابایت میزان رم
 • 2 کور پردازنده
 • 40گیگابایت NVME میزان هارد
 • 2 ترابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX۳1 1 موجود است
 • 8گیگابایت میزان رم
 • 2 کور پردازنده
 • 80گیگابایت NVME میزان هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX41 1 موجود است
 • 16گیگابایت میزان رم
 • 4 کور پردازنده
 • 160گیگابایت NVME میزان هارد
 • 20ترابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX51 1 موجود است
 • 32گیگابایت میزان رم
 • 8 کور پردازنده
 • 240گیگابایت NVME میزان هارد
 • 20ترابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان