سرور مجازی آلمان

سرور مجازی جهت افراد و یا شرکت هایی که میخواهند میزبانی اختصاصی داشته باشند و یا به امور هاستینگ بپردازند

سرویس PSCX۱۰ 1 موجود است
 • 1گیگابایت میزان رم
 • 1 کور پردازنده
 • 25 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX۲۰ 1 موجود است
 • 2گیگابایت میزان رم
 • 2 کور پردازنده
 • 50 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX۳۰ 1 موجود است
 • 4گیگابایت میزان رم
 • 2 کور پردازنده
 • 100 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX4۰ 1 موجود است
 • 8گیگابایت میزان رم
 • 2 کور پردازنده
 • 200 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX5۰ 1 موجود است
 • 16گیگابایت میزان رم
 • 4 کور پردازنده
 • 400 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان
سرویس PSCX6۰ 1 موجود است
 • 32گیگابایت میزان رم
 • 8 کور پردازنده
 • 600 گیگابایت SSD میزان هارد
 • 2 ترابابیت پهنای باند ماهانه
 • 1 آی پی
 • KVM مجازی ساز
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • دارد (فقط لینوکس) نصب مجدد سیستم عامل رایگان