لایسنس cPanel

لایسنس cPanel برای سرور مجازی و اختصاصی، به عنوان یک کنترل پنل فوق کاربرپسند و حرفه ای در دنیای کنترل پنل های لینوکسی می باشد.

cPanel Dedicared Server License

لایسنس cPanel برای سرور اختصاصی
لایسنس WHM برای سرور اختصاصی

cPanel VPS license

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی