مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Dedicated Server PS Intel Core i3-540 -

CPU: Intel Core i3-540 - 2x3.06GHz
RAM: 4 GB DDR3 1333MHZ ECC
HDD: 1x500 GB
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Core i5-760 -

CPU: Intel Core i5-760 - 4x2.8GHz
RAM: 4 GB DDR3 1333MHZ ECC
HDD: 1x500 GB
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Core i7-870 -

CPU: Intel Core i7-870 - 4x2.93GHz
RAM: 4 GB DDR3
HDD: 1x500 GB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Xeon E3-1230 -

CPU: Intel Xeon E3-1230 - 4x3.2GHz
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 1x500 GB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Xeon E3-2620 -

CPU: Intel Xeon E3-2620 - 6x2.0GHz
RAM: 16 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Dual Xeon E3-1240 -

CPU: Intel Xeon E3-1240 - 4x3.4GHz
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 1x500 GB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Dual Xeon E3-1270 -

CPU: Intel Xeon E3-1270 - 4x3.5GHz
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 1x500 GB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Xeon 5520 -

CPU: Intel Xeon 5520 - 4x2.26GHz
RAM: 16 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Xeon 5620 -

CPU: Intel Xeon 5620 - 4x2.4GHz
RAM: 16 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Dual Xeon E5-2640 -

CPU: Intel Xeon E5-2640 - 6x2.5GHz
RAM: 16 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Dual Xeon 5620 -

CPU: Intel Dual Xeon 5620 - 8x2.4GHz
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Dedicated Server PS Intel Dual Xeon 5520 -

CPU: Intel Dual Xeon 5520 - 8x2.26GHz
RAM: 8 GB DDR3
HDD: 1x1 TB SATA or 1x120 GB SSD
Network: 100 Mbps Uplink Port
Bandwidth: 10 TB

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.59.211) در سیستم ثبت خواهد شد.

Powered by WHMCompleteSolution