مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Dedicated Server PS SYS-E32-1 -

CPU: Intel Xeon E3 1225v2(4cores/4Threads)-3.2GHz+
RAM: 32GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-E32-2 -

CPU: Intel Xeon E3 1225v2(4cores/4Threads)-3.2GHz+
RAM: 32GB
HDD: 2x120GB SSD
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-E32-3 -

CPU: Intel Xeon E3 1245v2(4cores/8Threads)-3.4GHz+
RAM: 32GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-E32-4 -

CPU: Intel Xeon E3 1245v2(4cores/8Threads)-3.4GHz+
RAM: 32GB
HDD: 2x120GB SSD
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-i7-1 -

CPU: Intel i7 920(4cores/8Threads)-2.66GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-i7-2 -

CPU: Intel i7 930(4cores/8Threads)-2.80GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-i7-3 -

CPU: Intel i7 950(4cores/8Threads)-3.06GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-W35-1 -

CPU: Intel Xeon W3520(4cores/8Threads)-2.66GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-W35-2 -

CPU: Intel Xeon W3530(4cores/8Threads)-2.8GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS SYS-W35-3 -

CPU: Intel Xeon W3565(4cores/8Threads)-3.2GHz+
RAM: 48GB
HDD: 2x2TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: 200Mbps

Dedicated Server PS BK-8T -

CPU: Intel i3 2130(2cores/4Threads)-3.4GHz+
RAM: 8GB
HDD: 2x4TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: not guaranteed

Dedicated Server PS BK-24T -

CPU: Intel i5 2300(4cores/4Threads)-2.8GHz+
RAM: 16GB
HDD: 6x4TB SATA
Network: 1Gbps
Bandwidth: not guaranteed

Dedicated Server PS SP-64 -

CPU: Intel Xeon E5-1620v2(4cores/8Threads)-3.7GHz+/3.9GHz+
RAM: 64GB DDR3 ECC
HDD: 2x 2 TB SATA3 SSD /SAS
Network: 1Gbps
Bandwidth: 300 Mbps

Dedicated Server PS SP-128 -

CPU: Intel Xeon E5-1650v2(6cores/12Threads)-3.5GHz+/3.9GHz+
RAM: 128GB DDR3 ECC
HDD: 2x 2 TB SATA3 SSD /SAS
Network: 1Gbps
Bandwidth: 300 Mbps

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.59.211) در سیستم ثبت خواهد شد.

Powered by WHMCompleteSolution