طریقه پارک کردن دامین در cPanel پرینت

  • 22

یکی دیگر از کارهایی که شما میتوانید انجام دهید , این است که دومین های مختلفی به هر تعدادی که میخواهید را به روی وب سایت خود پارک کنید. برای انجام آن می بایست DNS های دومین ها همه یکی باشد.

یعنی هر تعداد دومین دارید را می بایست به روی هر دومینی میخواهید پارک کنید باید DNS ها آنها باهم یکی باشد. مثلاً: دومینهای , www.lamtacom.com و چند دومین دیگر به روی سایت پاسارگاد متصل شده اند و تمام دی ان اس های آنها با دی ان اس های اصلی سایت www.pasargadservices.com برابر است.

حال برای پارک کردن دومین مراحل زیر را انجام دهید.

به کنترل پانل خود بروید, به انتهای صفحه مراجعه کنید , قسمت Domains و اولین گزینه از سمت راست که نوشته شده : Aliases کلیک کنید.

در قسمت Create a New Alias در فیلد خالی نام دومین را بدون www. و http:// وارد کنید.

سپس روی دکمه Add Domian کلیک کنید. اگر همه چیز صحیح باشد دومین پارک میشود و به شما میگوید درست انجام شده و یک گزینه BACK به شما نمایش میده. روی آن کلیک کنید.

با به صفحه پارک کردن باز میگردید. دومین در انتهای صفحه نمایش داده میشود.

روبروی اسم دومین شما یکسری اطلاعات و لینک است.

به روی اولین لینک از سمت راست به نام Manage Redirection کلیک کنید.

در صفحه جدید نام دومین شما نوشته شده , جلوی آن یک فیلد خالی است که باید با نوشتن http:// شروع و با نوشتن نام دامنه شما و پسوندش تمام شود. یعنی برای www.lamtacom.com من مینویسم : http://pasargadservices.com سپس به روی گزینه Save کلیک کنید. تمام دومین شما پارک شد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت