نمونه کارهای طراحی وب سایت

طراحی وب سایت آباد آفرینان آینده

آباد آفرینان آینده

  • نام پروژه: طراحی وب سایت آباد آفرینان آینده
  • درباره کارفرما: شرکتی است ایرانی - اتریشی که با انگیزه رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشورعزیزمان ایران بوسیله انتقال تکنولوری های برتر فنی و صنعتی ، که در حال حاضر توان فعلی علمی و فنی و اقتصادی کشورمان ، امکان پاسخگویی به تقاضاهای مورد نیاز و روز افزون در ان عرصه های مختلف فنی و صنعتی را ندارد تاسیس گشته است.
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده.
  • نسخه پروژه: 1.0
  • امکانات پروژه: CSS3, JQuery, JavaScripts, PHP, MySQL, HTML5
  • آدرس پروژه: ورود به وب سایت آباد آفرینان آینده