شادباش آمدن بهار و نوروز 1397

  • Monday, 19th March, 2018
  • 20:36pm

به جمشید بَر گوهر افشاندند         مَر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمزِ فروردین         بَرآسوده از رنج تن دل زکین
به نوروز نو شاه گیتی فروز         برآن تخت بنشست فیروز روز
چنین جشن فرخ از آن روزگار         بمانده از آن خسرو نامدار
«فردوسی بزرگ»

مدیریت و پرسنل شرکت خدمات پاسارگاد، پیشاپیش جشن کهن نوروز و آغاز سال 1397 هجری شمسی، 3756 زرتشتی و  سال 7040 آریایی میترایی را به شما و خانواده محترمتان فرخنده، شاد باش و همایون بادا، گفته و از خداوندگار طلب روزی و تندرستی میکند.
تندرستی و شادکامی و نیک فرجامی را در سال نو برای شما کاربر ارجمند به همراه خانواده محترمتان را آرزومندیم.

وب سایت: www.pasargadservices.com
تلفن تماس: 02177063597
موبایل: 09126803717
کانال تلگرام: @pscoltd

ارادتمند شما بخش اطلاع رسانی #پاسارگادسرویسز

« برگشت