لایسنس وب سرور LiteSpeed

وب سرور LiteSpeed به عنوان یک وب سرور فوق العاده و تجاری مناسب برای انواع سرور لینوکسی می باشد.

Site Owner 0 موجود است
 • 5عدد تعداد دامین
 • 1عدد تعداد هسته پردازنده
 • تا 8گیگ میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Site Owner Plus 0 موجود است
 • 5عدد تعداد دامین
 • 1عدد تعداد هسته پردازنده
 • نامحدود میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Web Host Lite 0 موجود است
 • نامحدود تعداد دامین
 • 1عدد تعداد هسته پردازنده
 • تا 8گیگ میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Web Host Essential 0 موجود است
 • نامحدود تعداد دامین
 • 1عدد تعداد هسته پردازنده
 • نامحدود میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Web Host Professional 0 موجود است
 • نامحدود تعداد دامین
 • 2عدد تعداد هسته پردازنده
 • نامحدود میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Web Host Enterprise 0 موجود است
 • نامحدود تعداد دامین
 • 4عدد تعداد هسته پردازنده
 • نامحدود میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE
Web Host Elite 0 موجود است
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد هسته پردازنده
 • نامحدود میزان حافظه (RAM)
 • بلی پشتیبانی از LSCACHE