لایسنس سیستم اتوماسیون WHMCS

سیستم اتوماسیون WHMCS مناسب برای راه اندازی فروشگاه الکترونیکی به خصوص ثبت دامین و میزبانی وب می باشد.

لایسنس ماهانه Starter 0 موجود است

لایسنس Starter ما راه ارزان تری برای شروع ارائه می دهد.
شامل تمام چیزها در Plus، همراه با لینک نام تجاری قدرت گرفته از WHMCS است.

لایسنس ماهانه Plus 0 موجود است

تا 250 مشتری *
بدون نام تجاری / لینک بازگشت
پشتیبانی استاندارد
میزبان در سرور خودتان

لایسنس همیشگی Professional 0 موجود است

تا 1000 مشتری *
بدون نام تجاری / لینک بازگشت
پشتیبانی استاندارد
میزبان در سرور خودتان

لایسنس همیشگی Business 0 موجود است

نامحدود مشتری *
بدون نام تجاری / لینک بازگشت
پشتیبانی استاندارد و دریافت پشتیبانی در الویت بالا
میزبان در سرور خودتان