لایسنس DirectAdmin

لایسنس DirectAdmin برای سرور مجازی و اختصاصی، به عنوان یک کنترل پنل حرفه ای بعد از cPanel در دنیای کنترل پنل های لینوکسی می باشد.

DirectAdmin Dedicated Server License

لایسنس DirectAdmin برای سرور اختصاصی

DirectAdmin VPS License

لایسنس DirectAdmin برای سرور مجازی