لایسنس cPanel

لایسنس cPanel برای سرور مجازی و اختصاصی، به عنوان یک کنترل پنل فوق کاربرپسند و حرفه ای در دنیای کنترل پنل های لینوکسی می باشد.

cPanel Cloud Solo

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای یک اکانت

cPanel Cloud Admin

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای پنج اکانت

cPanel Cloud Pro

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای سی اکانت

cPanel Cloud Premier

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای صد اکانت

cPanel Metal Pro

لایسنس cPanel برای سرور اختصاصی
لایسنس WHM برای سرور اختصاصی
امکان استفاده برای صد اکانت