لایسنس cPanel

لایسنس cPanel برای سرور مجازی و اختصاصی، به عنوان یک کنترل پنل فوق کاربرپسند و حرفه ای در دنیای کنترل پنل های لینوکسی می باشد.

cPanel Cloud Solo 0 موجود است

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای یک اکانت

cPanel Cloud Admin 0 موجود است

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای پنج اکانت

cPanel Cloud Pro 0 موجود است

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای سی اکانت

cPanel Cloud Premier 0 موجود است

لایسنس cPanel برای سرور مجازی
لایسنس WHM برای سرور مجازی
امکان استفاده برای صد اکانت

cPanel Metal Pro 0 موجود است

لایسنس cPanel برای سرور اختصاصی
لایسنس WHM برای سرور اختصاصی
امکان استفاده برای صد اکانت