سرور اختصاصی هتزنر

سرور های اختصاصی دیتاسنتر Hetzner آلمان با نازلترین قیمت ها

Dedicated Server PS-EX42 0 موجود است
 • Intel® Core™ i5-13500 14 Core "Raptor Lake-S" CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (Gen 4, Software RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-EX42-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-EX52 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-EX52-NVME 0 موجود است
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-EX62 0 موجود است
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core Coffee Lake CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-EX62-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core Coffee Lake CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-AX41 0 موجود است
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2) CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-AX41-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2) CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-AX51 0 موجود است
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2) CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany Location
Dedicated Server PS-AX51-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2) CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany Location
Dedicated Server PS-AX61-NVMe 0 موجود است
 • AMD Ryzen 9 3900 12 Cores "Matisse" (Zen2) CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-PX62 0 موجود است
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-PX62-NVMe 0 موجود است
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-SX62 0 موجود است
 • Intel® Xeon™ E3-1270 v3 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR3 ECC RAM
 • 4 x 10 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID; Level optional) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-SX132 0 موجود است
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM
 • 10 x 10 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-SX292 0 موجود است
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • 256 GB DDR4 ECC RAM
 • 15 x 10 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Hardware-RAID; Level optional) HDD
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany/Finland Location
Dedicated Server PS-Dell PowerEdge™ R640 DX152 0 موجود است
 • Dual Intel® Xeon® SP Silver 10-Core CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • optional (at additional cost) HDD
 • Dell PERC H730P 10 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID RAID
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany Location
Dedicated Server PS-Dell PowerEdge™ R6515 DX181 0 موجود است
 • AMD EPYC® 7502P 32-Core "Rome" (Zen2) CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • optional (at additional cost) HDD
 • Dell PERC H730P 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID RAID
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany Location
Dedicated Server PS-Dell PowerEdge™ R640 DX292 0 موجود است
 • Dual Intel® Xeon® SP Gold 16-Core CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • optional (at additional cost) HDD
 • Dell PERC H730P 10 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID RAID
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup Space
 • Unlimited Bandwidth(Traffic)
 • Germany Location