کاهش قیمت ارز و سرویس ها

  • Tuesday, 5th March, 2013
  • 11:42am
با سلام و درود بیکران
به استحضار میرساند که به دلیل کاهش چشم گیر نرخ ارز طی روزهای گذشته قیمت کلیه سرویس هایی که با ارز می باشد کاهش یافته است. امید است تغییرات قیمت جدید رضایت شما کاربران را همراه داشته باشد.
با تشکر بخش اطلاع رسانی شرکت خدمات پاسارگاد
« برگشت