افزایش قیمت سرویس ثبت دامین

  • Wednesday, 18th March, 2020
  • 10:29am

#افزایش_قیمت

شوربختانه اعلام میدارد، با توجه به نوسانات قیمت ارز طی چند مدت گذشته به اجبار کلیه پسوندهای دامین به غیر از دامین های ملی را افزایش قیمت داده ایم.

جهت مشاهده قیمت های تازه می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید.

وب سایت: www.pasargadservices.com
تلفن تماس: 02177063597
کانال تلگرام: @pscoltd

با سپاس، بخش فروش و اطلاع رسانی #پاسارگادسرویسز

« برگشت