قابلیت ثبت دامین با پسوند جدید PW.

  • Monday, 15th April, 2013
  • 13:02pm
با سلام و درود بیکران
از امروز ثبت پسوند pw. در پرتال شرکت خدمات پاسارگاد نیز اضافه شده است. شرکت خدمات پاسارگاد امکان ثبت بیش از 60 پسوند دامین را دارا می باشد.
با تشکر بخش اطلاع رسانی شرکت خدمات پاسارگاد
« برگشت