حل مشکل ؟؟؟؟ در PDF فاکتورها

  • Tuesday, 20th October, 2015
  • 17:45pm

با سلام و درود بیکران
مشکل نمایش ؟؟؟؟؟ به جای کارکتر فارسی در پیشفاکتور های پرتال شرکت خدمات پاسارگاد حل شد.
از این پس پیشفاکتور ها که به ایمیل ارسال می شود، فایل ضمیمه آنها که PDF بود نیز قابل مشاهده می باشد.
موفق و موید باشید
ارادتمند شما بخش اطلاع رسانی و فنی شرکت خدمات پاسارگاد

« برگشت