با سلام و درود بیکران

به استحضار میرساند که شماره کارت بانک ملت ما تغییر کرده است و شماره کارت جدید به شماره: 6104337828755569 می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت ما و صفحه حساب های بانکی مراجعه کنید.

با سپاس، بخش اطلاع رسانی شرکت خدمات پاسارگاد

 Sunday, August 7, 2016

« برگشت