اتمام طرح تخفیف پسوند IN.

  • Monday, 6th August, 2012
  • 23:59pm

با سلام

با توجه به اتمام دوره تخفيفي دامنه هاي .in ، از اين تاريخ اين پسوند دامنه به قيمت جديد ثبت خواهد شد.

این طرح تخفیف از سمت ثبت کننده اصلی ارائه شده بود.

قيمت هاي جديد در بخش جستجوی دامنه موجود می باشد

ارادتمند شما بخش اطلاع رسانی شرکت خدمات پاسارگاد

« برگشت