افزایش قیمت

اعلام میدارد که پس از ۵سال سرویس های میزبانی وب حرفه ای و ویژه #پاسارگادسرویسز افزایش قیمت داشته است و مشترکین ما از این پس با قیمت های جدید سرویس تهیه و یا تمدید خواهند کرد.جهت مشاهده قیمت های ... بیشتر »

26th Oct 2018