اخبار

اطلاعیه تمدید سرویس ها

  • 4th September 2020
#اطلاعیهمشترکین محترم #پاسارگادسرویسز به یاد داشته باشند که پیشفاکتور های تمدید 14روز پیش از موعد ایجاد خواهند شد. بنابراین شما 14روز تا پرداخت مهلت دارید.پس از مهلت یاد شده در صورت عدم تمدید ...
ادامه مطلب

وردپرس نسخه 5.5.1

  • 4th September 2020
#وردپرس_1_5_5لطفا کلیه مشترکینی که از سیستم مدیریت محتوای رایگان وردپرس استفاده میکنند به نسخه 5.5.1 که به تازگی ارائه شده بروزرسانی کنند.همچنین تمامی پلاگین های خود را نیز بروز نمایید.بروزرسانی ...
ادامه مطلب