اخبار

افزایش قیمت های ثبت، تمدید و انتقال دامین

  • 9th October 2020
افزایش_قیمتشوربختانه اعلام میدارد، با توجه به نوسانات قیمت ارز طی چند مدت گذشته به اجبار کلیه پسوندهای دامین به غیر از دامین های ملی را افزایش قیمت داده ایم. جهت مشاهده قیمت های تازه می توانید ...
ادامه مطلب