قوانین و مقررات استفاده از سرویسها

قوانین و مقررات استفاده از سرویسها

مشتری یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشتری این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الكترونیكی امضا می نماید، بدین وسیله اعلام می كند و متعهد می شود كه دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه را دارا می باشد و هیچ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می شود كه 18 سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمین می نماید كه تمام كارهایی را كه انجام می دهد با علم بر اینكه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمیزند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می دهد.

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. دامینهای ملّی که در پاسارگاد سرویسز ثبت میشود , دارای کنترل پانل شخصی نمیباشد, مگر در مواردی که کاربر پس از خرید از سایت ما , در پرتال سازمان فیزیک نظری و مطالعات ریاضی پژوهشهای بنیادی یا همان نیک دات آی آر نیک هندل داشته باشد و دامین خود را در نیک هندل اضافه کند و نیک هندل ما که هست : " an84-irnic " را به عنوان رابط مالی انتخاب کرده باشد ما میتوانیم برای کاربر هزینه را پرداخت کنیم.
 3. در صورتی که هر کاربر برای دامین خود درخواست ایجاد DNS اختصاصی نماید ای عمل میسر می باشد. توجه داشته باشید که تغییر IP آدرس های DNS های اختصاصی تنها در اختیار پاسارگاد سرویسز می باشد.
 4. درصورتی که دامین یک کاربر پس از مدت انقضاء تمدید نشود و در دوره حذف قرار گیرد و پس از تصمیم مجدد بر ثبت دامین قبل از حذف کامل علاوه بر پرداخت هزینه یک ساله , یک هزینه جریمه به میزان یک سال نیز می بایست پرداخت نماید.
 5. برای تمدید دامین مشتری موظف است تا قبل از فرارسیدن تاریخ انقضای دامین نسبت به تمدید دامین اقدام نماید در غیر اینصورت چنانچه دامین منقضی شده و توسط شخص دیگری ثبت شود، مسئولیتی به عهده شرکت نمی باشد نمیباشد.
 6. مسئولیت انتخاب نام دامین با مشتریست و پس از ثبت دامین به هیچ عنوان امکان تغییر نام و یا لغو دامین موجود

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 24/آبان ماه /1388

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. دامینهای بین المللی که در پاسارگاد سرویسز ثبت میشود , دارای کنترل پانل شخصی می باشد که کاربر به راحتی بتواند کارگزار دامین یا DNS را تغییر دهد.
 3. در صورتی که هر کاربر برای دامین خود درخواست ایجاد DNS اختصاصی نماید ای عمل میسر می باشد. توجه داشته باشید که تغییر IP آدرس های DNS های اختصاصی تنها در اختیار پاسارگاد سرویسز می باشد.
 4. درصورتی که دامین یک کاربر پس از مدت انقضاء تمدید نشود و در دوره حذف قرار گیرد , پس از 3هفته از پانل ما خارج شده و برای مراحل ثبت مجدد در صورتی شخصی دیگر تمایل داشته باشد آزاد میشود. پاسارگاد سرویسز هیچ گونه مسئولیتی را پس از اتمام تاریخ انقضا قبول نمیکند.
 5. برای تمدید دامین مشتری موظف است تا قبل از فرارسیدن تاریخ انقضای دامین نسبت به تمدید دامین اقدام نماید در غیر اینصورت چنانچه دامین منقضی شده و توسط شخص دیگری ثبت شود، مسئولیتی به عهده شرکت نمی باشد نمیباشد.
 6. کاربران جهت انتقال دامنه از پانل دیگری به پانل ما هزینه یک ساله را پرداخت می نماید و پس از انتقال علاوه بر میزان تاریخ انقضایی که دامین داشته است یک سال به آن اضافه خواهد شد , به فرض اگر یک ماه تا پایان انقضا دامین مانده باشد و به پانل ما منتقل نمایید بعد از انتقال ان یک ماه به اضافه 12 ماه که میشود در جمع 13 ماه کامل دامین شارژ دارد.
 7. از آنجاییکه دامین های بین المللی دارای کنترل پانل اختصاصی می باشد لذا اختیار آن با مشتریست لذا مسئولیت نگهداری از دامنه نیز به عهده مشتری میباشد و در صورت سوء استفاده یا انتقال دامین شرکت هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. (شایان به ذکر است که برای جلوگیری از انتقال دامین وضعیت دامین را به حالت قفل (Registrar Lock) در آورده ایم.)
 8. مسئولیت انتخاب نام دامین با مشتریست و پس از ثبت دامین به هیچ عنوان امکان تغییر نام و یا لغو دامین موجود نمیباشد.
 9. کلیه دامین هایی در آفر توسط شرکت ثبت کننده باشد با قیمت آفر محاسبه میشود. در صورتی که دامین ثبت شود و آفر برداشته شده باشد و قیمت در سایت ما تغییر نکرده باشد کاربر موظف است مابقی هزینه را پرداخت کند در غیر این صورت سرویس کنسل خواهد شد و مبلغ کسر شده از شارژ حساب ما در آن ثبت کننده نیز متوجه کاربر خواهد بود نه پاسارگاد سرویسز

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 24/آبان ماه /1388

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. کلیه کاربرانی که حداکثر ظرف 72 ساعت پس از مهلت انقضای سرویس خود وجه سرویس را پرداخت ننمایند, بعد از این مهلت به بعد به ازای هر روز دیرکرد می بایست مبلغ 50,000 ریال به عنوان جریمه پرداخت کنند. همچنین در صورت معلق شدن سرویس مبلغ 200.000 ریال بایت راه اندازی مجدد اخذ خواهد شد.
 3. هر سرویس هاستینگ تنها برای یک دامین که هنگام خرید سرویس میزبانی از سمت مشترک مشخص می شود قابل نصب خواهد شد. لذا در صورت نیاز به تغییر دامین اصلی این مهم توسط ارسال تیکت و فقط یک مرتبه در هر دوره سرویس انجام خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر بیش از یک مرتبه شامل هزینه شده که از طریق تیکت پشتیبانی درخواست شود و پس از واریز قابل انجام خواهد بود.
 4. مسئولیت محتوای سایت ها فقط به عهده خریدار می باشد و استفاده از هرگونه مطلب ، عکس و... که با شرع و قانون جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد ممنوع است.
 5. در صورت تخلف کاربر از قوانین سایت، ایمیلی برای اخطار به کاربر فرستاده خواهد شد، در صورتی که کاربر هرچه سریعتر (نهایت 24 ساعت) در مورد مشخص شده اقدام ننماید، سرویس کاربر بدون اطلاع او قطع شده و هیچ گونه هزینه ای مسترد نخواهد شد و پاسارگاد سرویسز هیچ مسئولیتی در قبال بازگشت اطلاعات و یا ارائه Full Backup ندارد.
 6. وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررها و خسارات ناشی از مشکلات احتمالی سرویس ها را (به جز مشکلات مربوط به سرور) نمی پذیرد.کاربر شخصاً موظف است نسبت به حفظ فایل ها و اطلاعات و پشتیبان گیری از آنها اقدام نماید.
 7. در صورتی که سرور های شرکت دچار مشکل شود و سایت کاربر بیش از 10 روز مداوم قابل دیدن نباشد شرکت به میزان 3 برابر یعنی یکماه به اعتبار شخص می افزاید. ضمناً ارتقا سرور و تغییر آن به دلیل بهتر شدن کیفیت جزء اشکالات سرور محسوب نمی گردد.
 8. هر کاربر فقط مجاز به استفاده از میزان مشخص شده (هاست و پهنای باند) می باشد در صورت استفاده بیش از مقدار تعیین شده در هر پک خریداری شده کاربر موظف است جریمه تعیین شده جهت این موارد را به وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز ظرف 72 ساعت پرداخت نماید در غیر این صورت سرویس کابر قطع خواهد شد. این جریمه از 100,000 ریال تا 1,000,000 ریال می باشد که توسط مدیران اعلام خواهد شد.
 9. وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز، حق هرگونه تغییر در سرویس های میزبانی را برای خود محفوظ میدارد و مشترکین در صورت عدم تمایل به ادامه با سرویس فعلی می توانند به سرویس مناسب تر تغییر دهند و یا می توانند سرویس خود را لغو کنند.
 10. ایجاد سایت های هک و... با استفاده از سرویس های ما ممنوع می باشد و درصورت هرگونه شکایت مبنی بر اینکه کاربر با استفاده از سرویس های ما به دیگر کاربران اینترنت خسارت وارد نموده ، پیگیری و در صورت صحت سرویس کاربر قطع می شود.(ارسال ایمیل تبلیغاتی، فرستادن spam (ایمیل ها ناخواسته به تعداد زیاد برای افراد) نیز شامل این قانون می باشد).
 11. ارائه خدمات آپلود سنتر , ارائه وبلاگ , سایت های پـــــــــراکـــــــــــســــــــــــــــــــــی, و عـــبــــور از فـــیــــلـــتر, رپیدلیچر و امثالهم بر روی سرور عادی شرکت ممنوع می باشد و در صورت مشاهده سرویس کاربر بدون اطلاع قبلی قطع خواهد شد.
 12. هر گونه فعالیت در مخدوش کردن و یا ضربه زدن به سرورهای وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز منجر به قطع سریع سرویس بدون اطلاع قبلی کاربر خواهد شد.
 13. هر شب یک BackUp کامل از کلیه سرور گرفته می شود. در خصوص درستی و کامل بودن این BackUp هیچگونه تضمینی وجود ندارد. BackUp گیری فقط در جهت نگهداری سرورها انجام می گردد. گرفتن BackUp از اطلاعات سایتها ، وظیفه خود مشتری است. قسمت BackUp Manager در تمامی سرویس ها آمده است و شما می توانید از آن برای گرفتن نسخه پشتیبان از سایتتان استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که یک هفته قبل از موعد تمدید پیشفاکتور ایجاد و در صورت تمایل به تمدید می بایست اقدام فرمایید. پس از اتمام زمان سرویس و بکاپ آن به صورت اتوماتیک از سرور حذف خواهند شد و ارائه بکاپ پس از منقضی شدن و حذف وجود نخواهد داشت.
 14. بازگردانی بکاپ در هر ماه یک بار انجام خواهد شد. در صورت نیاز به مرتبه دوم مستلزم هزینه خواهد بود.
 15. کاربر موظف است شخصاً نسبت به فراگیری آموزش های لازم برای استفاده از امکانات سرویس ها اقدام نماید و در این رابطه وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 16. وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز فقط موظف به رفع اشکال و پاسخ دادن به سئوالات مربوط به سرویس ها می باشد، در صورت اینکه کاربر بخواهد اسکریپت جدید به غیر از اسکریپت های مشخص شده نصب نماید و یا تغییری در اسکریپت های نصب شده ایجاد نماید شخصاً باید اقدام نماید ولی در صورت پرداخت هزینه های آن به وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز این امور توسط بخش فنی قابل اجرا است.
 17. کاربر می تواند هزینه را به صورت سالیانه پرداخت نماید، با انجام این کار شامل تخفیف 2ماه هاستینگ رایگان می شود که در قیمت های سالیانه لحاظ شده است.
 18. کاربر نمی تواند پس از پرداخت نقدی (سالیانه) اقدام به تسویه حساب کرده و درخواست بازپرداخت مبلغ دریافتی خود را نماید. تنها می توانیم سرویس را در صورت عدم رضایت قطع نماییم. شایان ذکر است که تنها 7 روز پس از اتصال سرویس می توانید درخواست مسترد نمودن وجه را داشته باشید که این امر مستلزم وجود مشکلی در سرویس دهی شرکت می باشد.
 19. دریافت بکاپ و یا ری استور بکاپ پس از معلق یا حذف سرویس و در صورت نیاز کاربر هزینه آن دریافت خواهد شد. این هزینه را با بخش پشتیبانی هماهنگ فرمایید.
 20. طبق دستور قضایی و بخشنامه ارسالی به کلیه هاستینگ های ایران، از پذیرش وب سایت هایی که فــــیــلــتــر شده اند معذوریم.

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 29/شهریور ماه /1398

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام وارد سیستم میشود برای شرکت ما معتبر می باشد و در صورت ناقص بودن به نماینده اطلاع داده خواهد شد که اطلاعات را کامل نماید که جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری باشد. از این رو هر نماینده که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز نمایندگی هاستینگ محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد ولاغیر. شایان ذکر است که کلیه کاربرانی که سرویسهای نمایندگی هاستینگ را خریداری کنند دسترسی آنها به سایت به عنوان نماینده فروش به سایت تغییر خواهد کرد.
 3. کلیه سرویس ها پس از پرداخت وجه تعیین شده فعال می گردد. در صورت انتخاب سرویس و عدم پرداخت تا 72 ساعت نام کاربری و سرویس درخواستی حذف خواهد شد.
 4. در صورت استفاده از سرویسهای نمایندگی هاستینگ ماهیانه کاربر موظف است 30 روز بعد از آخرین پرداخت ، هزینه ماه آینده را پرداخت کند . درصورت تأخیر بیش از 3 روز سرویس کاربر بدون اطلاع متوقف شده و در روز 7 تأخیر کلیه فایل ها و اطلاعات کاربر از روی سرور حذف می گردد.(این زمان تأخیر به منزله انصراف کاربر از تمدید سرویس خود می باشد)
 5. کلیه کاربرانی که حداکثر ظرف 72 ساعت پس از مهلت انقضای سرویس خود وجه سرویس را پرداخت ننمایند, بعد از این مهلت به بعد به ازای هر روز دیرکرد می بایست مبلغ 50,000 ریال به عنوان جریمه پرداخت کنند. همچنین در صورت معلق شدن سرویس مبلغ 150.000 ریال بایت راه اندازی مجدد اخذ خواهد شد.
 6. در صورتی که سرور های شرکت دچار مشکل شود و سرویس نماینده بیش از 10 روز مداوم قابل دیدن نباشد شرکت به میزان 3 برابر یعنی یکماه به اعتبار شخص می افزاید. ضمناً ارتقا سرور و تغییر آن به دلیل بهتر شدن کیفیت جزء اشکالات سرور محسوب نمی گردد.
 7. هر نماینده فقط مجاز به استفاده از میزان مشخص شده (هاست و پهنای باند سرویس خود) می باشد در صورت استفاده بیش از مقدار تعیین شده در هر پک خریداری شده کاربر موظف است جریمه تعیین شده جهت این موارد را به وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز ظرف 72 ساعت پرداخت نماید در غیر این صورت سرویس کابر قطع خواهد شد. این جریمه از 200,000 ریال تا 2,000,000 ریال می باشد که توسط مدیران اعلام خواهد شد.
 8. هر گونه فعالیت در مخدوش کردن و یا ضربه زدن به سرورهای وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز منجر به قطع سریع سرویس بدون اطلاع قبلی کاربر خواهد شد.
 9. نماینده نمی تواند پس از پرداخت نقدی (سالیانه) اقدام به تسویه حساب کرده و درخواست بازپرداخت مبلغ دریافتی خود را نماید. تنها می توانیم سرویس را در صورت عدم رضایت قطع نماییم.
 10. نمایندگان می تواند هزینه را به صورت سالیانه پرداخت نماید، با انجام این کار شامل تخفیف 2ماه هاستینگ رایگان می شود که در قیمت های سالیانه لحاظ شده است.
 11. وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز فقط موظف به رفع اشکال و پاسخ دادن به سئوالات مربوط به سرویس ها می باشد، در صورت اینکه کاربر بخواهد اسکریپت جدید به غیر از اسکریپت های مشخص شده نصب نماید و یا تغییری در اسکریپت های نصب شده ایجاد نماید شخصاً باید اقدام نماید ولی در صورت پرداخت هزینه های آن به وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز این امور توسط بخش فنی قابل اجرا است.
 12. نماینده موظف است شخصاً نسبت به فراگیری آموزش های لازم برای استفاده از امکانات سرویس ها اقدام نماید و در این رابطه وب هاستینگ پاسارگاد سرویسز هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 13. هر شب یک BackUp کامل از کلیه سرور گرفته می شود. در خصوص درستی و کامل بودن این BackUp هیچگونه تضمینی وجود ندارد. BackUp گیری فقط در جهت نگهداری سرورها انجام می گردد. گرفتن BackUp از اطلاعات سایتها ، وظیفه خود مشتری است. قسمت BackUp Manager در اغلب مجموعه ها آمده است و شما می توانید از آن برای گرفتن نسخه پشتیبان از سایتتان استفاده نمایید.
 14. ری استور بکاپ در صورت نیاز کاربر هزینه آن دریافت خواهد شد. این هزینه را با بخش پشتیبانی هماهنگ فرمایید.

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 8/اسفند ماه /1390

به موجب این قوانین و مقررات که ما بین پاسارگاد سرویسز کــه از ایــن پــس اپراتور پاسارگاد نـامـیـده میشود و کلیه کاربرانی که دارای سرویس فعال در شرکت می باشند و از این پس مشترك نامیده میشود , منعقد میگردد مشترک پس از سفارش و واریز و اپراتور پاسارگاد پس از تحویل وجه و تسویه حساب کامل و ارائه خدمات موظف به رعایت آن می باشند.

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. مشترک نمی‌تواند بدون اخذ موافقت رسمی اپراتور پاسارگاد، حقوق و تعهدات خود را به شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید. در صورت عدم اجرای تعهدات، قرارداد لغو می‌گردد و اپراتور پاسارگاد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 3. مشترک مسئول تمامی اطلاعات مبادله شده درIP های تخصیص ‌یافته و اطلاعات موجود بر سرور(های) مورد اجاره بوده و اپراتور پاسارگاد و دیتاسنتر مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
 4. مشترک متعهد می‌گردد اقدام به اسپم ننماید، هیچ‌کدام از سایت‌ها و سرویس‌های خود و مشتریان را به ‌وسیله‌ اسپم (نامه‌های ناخواسته) تبلیغ ننماید و امکان اسپم را برای شخص ثالث فراهم نیاورد. در صورت دریافت ابیوز از دیتاسنتر سرور مشترک موظف به پرداخت جریمه هایی که توسط دیتاسنتر تنظیم گردد می باشد.
 5. مشترک متعهد می‌گردد که از سرویس‌های مورد اجاره برای انتشار و تکثیر، فروش و پخش غیرقانونی نرم‌افزار، موسیقی، نوشته، فیلم، سریال، گزارش و هرگونه فایل متعلق به شخص یا شرکت ایرانی و خارجی، بدون اجازه آن‌ها استفاده ننماید و تمامی قوانین کپی‌رایت بین‌المللی اشاره شده در قوانین سازمان تجارت جهانی WTO را رعایت نماید. در صورت اعتراض شخص یا شرکت دارای حقوق و نداشتن مدارک کافی توسط مشترک، اپراتور پاسارگاد قادر خواهد بود بنا به درخواست فرد یا شرکت دارای حقوق، اقدام به حذف محتویات مورد دعوی از روی سرور اجاره شده و یا قطع دسترسی سرویس نماید که با توجه به اهمیت مسئله می تواند منجر به پایان سرویس دهی بدون بازپرداخت مدت باقی مانده گردد. همچنین مشترک متعهد می گردد از هیچ یک از نرم افزارهای کامپیوتر به کامپیوتر مانند Torrent و eMule جهت Download و یا Upload فایل های ناقض قوانین CopyRight استفاده نکند و در غیر این صورت ممکن است بنا به شرایط اپراتور پاسارگاد سرور مربوطه را مسدود نماید، در چنین شرایطی هیچ وجهی بازگردانده نخواهد شد.
 6. مشترک در انتخاب سرویس می بایست متناسب با نیاز خود اقدام نماید و در مورد سرورهای اختصاصی ، اپراتور پاسارگاد قادرخواهد بود جهت جلوگیری ازمزاحمت ها وآسیب های احتمالی برای دیگر کاربران ،از ادامه خدمات رسانی به کاربران پرمصرف خودداری نماید.
 7. مشترک متعهد می گردد، سرویس های Proxy و یا VPN ای که نیاز به login برای دسترسی به آنها نیست (دراصطلاح Anonymous Proxy ) را بر روی سرورهای خود نصب نکند. استفاده از این نوع سرویس ها به صورتی که نیاز به Authentication داشته باشند بلا مانع می باشد.
 8. مشترک متعهد می‌شود برای هر ساعت هزینه پشتیبانی فنی که خارج از تعهدات اپراتور پاسارگاد باشد، مانند اشکال‌یابی نرم‌افزاری، کمک در جهت نصب نرم‌افزار، حل مشکلات ویروسی و امنیتی، مبلغی که قبل از انجام خدمات مورد نظر توافق می گردد را براساس صورت ‌حساب دریافتی از طرف اپراتور پاسارگاد طی مدت 72ساعت یا 2 روز کاری به اپراتور پاسارگاد پرداخت نماید.
 9. مشترک متعهد می‌شود که از سرویس‌های خود برای نفوذ، اختلال، خراب‌کاری و به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات در شبکه اینترنت به هبچ نحوی استفاده نکند و هیچ‌گونه نرم‌افزار کنترل و بازدید از شبکه (Network Monitoring and Surfing Tool) را بدون تایید قبلی از اپراتور پاسارگاد بر روی سرور‌های خود نصب نکند.
 10. مشترک متعهد می‌شود در استفاده از سرویس‌های ارائه شده، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت‌های ناشی از استفاده‌های غیرمجاز برعهده مشترک خواهد بود.
 11. در صورتی که مشترک، خدمات پشتیبان گیری (Backup) اپراتور پاسارگاد را سفارش نداده باشد، از دست رفتن داده ها به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه اپراتور پاسارگاد نخواهد بود. (در برخی از دیتاسنترها مانند Hetzner گزینه بکاپ با حجم مشخص به صورت رایگان وجود دارد و میتوانند آن را فعال کنند).
 12. بعد از عقد قرارداد و واریز هزینه، قرارداد قابلیت لغو ندارد و مشترک می تواند تنها سرویس را لغو کند اما وجهی باز نخواهد گشت.
 13. در صورتی که از سرویس های مدیریت شده استفاده نمی کنید، اپراتور پاسارگاد تنها موظف است در مورد مسائل مربوط به شبکه و یا سخت افزار سرور پشتیبان شما باشد، لذا اگر تمایل دارید پشتیبانی در مورد نرم افزار و یا تنظیمات سرور را نیز دریافت کنید باید در هنگام سفارش سرور، مدیریت سرور را نیز سفارش دهید.
 14. بدیهی است پس از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با اپراتور پاسارگاد مشترک می بایست با نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سرویس ها اقدام نماید. با توجه به نوسانات قیمت واحد های پولی غیر از ریال اپراتور پاسارگاد این حق را برای خود محفوظ میدارد که سرویس مشترک را با نرخ روز محاسبه کند و مشترک موظف به پرداخت می باشد.
 15. کلیه سرور های اپراتور پاسارگاد امکان انتقال به پانل های دیگر نمایندگان رسمی و غیر رسمی دیتاسنترها ندارند. مشترک تنها می تواند سرویس را لغو کند.
 16. کلیه سرورها تنها قابل ارائه به صورت یک ماهه می باشد.
 17. مشترک متعهد می شود تمدید هر سرور را 1 ماه قبل از موعد اتمام قرار داد انجام دهد و هزینه آن پرداخت کند.
 18. چنانچه مشترک تمایل به قطع سرویس دارد باید 1 ماه قبل از موعد اتمام قرار داد، درخواست خود را کتباً به اپراتور پاسارگاد اعلام دارد. قطع سرویس 1 ماه پس از اعلام مشترک انجام خواهد گرفت.
 19. چنانچه مشترک پس از اعلام قطعی سرویس مجدداً درخواست تمدید دهد، چنانچه هنوز قرارداد به اتمام نرسیده باشد، با احتساب جریمه معادل هزینه 1 ماه سرور امکان پذیر خواهد بود.

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 28/آذر ماه /1391

به موجب این قوانین و مقررات که ما بین پاسارگاد سرویسز کــه از ایــن پــس اپراتور پاسارگاد نـامـیـده میشود و کلیه کاربرانی که دارای سرویس فعال در شرکت می باشند و از این پس مشترك نامیده میشود , منعقد میگردد مشترک پس از سفارش و واریز و اپراتور پاسارگاد پس از تحویل وجه و تسویه حساب کامل و ارائه خدمات موظف به رعایت آن می باشند.

 1. خرید از پاسارگاد سرویسز مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام دریافت می شود، وارد سیستم میشود و برای شرکت ما معتبر است و در صورت ناقص بودن به مشترک اطلاع تا اطلاعات را کامل نماید، این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ نهاد و یا سازمانی قرار نمیگیرد مگر با ارائه نامه رسمی قضایی. این مهم جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری با مشترک برای شرکت ما می باشد. از این رو هر مشترکی که در پرتال شرکت ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز محسوب میشود و پاسارگاد سرویسز ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد و هیچ شخص دیگری را به عنوان صاحب امتیاز قرار نخواهد داد. همچنین حق تأییدیه را برای خود محفوظ میدارد. این تأییدیه ممکن است با دریافت مدارک احراز هویت نیز همراه باشد اعم از (کارت ملی، شناسنامه، مدارک ثبتی شرکت و یا سازمان و ...)
 2. مشترک نمی‌تواند بدون اخذ موافقت رسمی اپراتور پاسارگاد، حقوق و تعهدات خود را به شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید. در صورت عدم اجرای تعهدات، قرارداد لغو می‌گردد و اپراتور پاسارگاد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 3. مشترک مسئول تمامی اطلاعات مبادله شده درIP های تخصیص ‌یافته و اطلاعات موجود بر سرور مجازی(های) مورد اجاره بوده و اپراتور پاسارگاد و دیتاسنتر مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
 4. مشترک متعهد می‌گردد اقدام به اسپم ننماید، هیچ‌کدام از سایت‌ها و سرویس‌های خود و مشتریان را به ‌وسیله‌ اسپم (نامه‌های ناخواسته) تبلیغ ننماید و امکان اسپم را برای شخص ثالث فراهم نیاورد. در صورت دریافت ابیوز از دیتاسنتر سرور مجازی مشترک موظف به پرداخت جریمه هایی که توسط دیتاسنتر تنظیم گردد می باشد.
 5. مشترک متعهد می‌گردد که از سرویس‌های مورد اجاره برای انتشار و تکثیر، فروش و پخش غیرقانونی نرم‌افزار، موسیقی، نوشته، فیلم، سریال، گزارش و هرگونه فایل متعلق به شخص یا شرکت ایرانی و خارجی، بدون اجازه آن‌ها استفاده ننماید و تمامی قوانین کپی‌رایت بین‌المللی اشاره شده در قوانین سازمان تجارت جهانی WTO را رعایت نماید. در صورت اعتراض شخص یا شرکت دارای حقوق و نداشتن مدارک کافی توسط مشترک، اپراتور پاسارگاد قادر خواهد بود بنا به درخواست فرد یا شرکت دارای حقوق، اقدام به حذف محتویات مورد دعوی از روی سرور مجازی اجاره شده و یا قطع دسترسی سرویس نماید که با توجه به اهمیت مسئله می تواند منجر به پایان سرویس دهی بدون بازپرداخت مدت باقی مانده گردد. همچنین مشترک متعهد می گردد از هیچ یک از نرم افزارهای کامپیوتر به کامپیوتر مانند Torrent و eMule جهت Download و یا Upload فایل های ناقض قوانین CopyRight استفاده نکند و در غیر این صورت ممکن است بنا به شرایط اپراتور پاسارگاد سرور مجازی مربوطه را مسدود نماید، در چنین شرایطی هیچ وجهی بازگردانده نخواهد شد.
 6. شترک در انتخاب سرویس می بایست متناسب با نیاز خود اقدام نماید و در مورد سرور مجازیهای مجازی، اپراتور پاسارگاد قادرخواهد بود جهت جلوگیری ازمزاحمت ها وآسیب های احتمالی برای دیگر کاربران ،از ادامه خدمات رسانی به کاربران پرمصرف خودداری نماید.
 7. مشترک متعهد می گردد، سرویس های Proxy و یا VPN ای که نیاز به login برای دسترسی به آنها نیست (دراصطلاح Anonymous Proxy ) را بر روی سرور مجازیهای خود نصب نکند. استفاده از این نوع سرویس ها به صورتی که نیاز به Authentication داشته باشند بلا مانع می باشد.
 8. مشترک متعهد می‌شود برای هر ساعت هزینه پشتیبانی فنی که خارج از تعهدات اپراتور پاسارگاد باشد، مانند اشکال‌یابی نرم‌افزاری، کمک در جهت نصب نرم‌افزار، حل مشکلات ویروسی و امنیتی، مبلغی که قبل از انجام خدمات مورد نظر توافق می گردد را براساس صورت ‌حساب دریافتی از طرف اپراتور پاسارگاد طی مدت 72ساعت یا 3 روز کاری به اپراتور پاسارگاد پرداخت نماید.
 9. مشترک متعهد می‌شود که از سرویس‌های خود برای نفوذ، اختلال، خراب‌کاری و به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات در شبکه اینترنت به هبچ نحوی استفاده نکند و هیچ‌گونه نرم‌افزار کنترل و بازدید از شبکه (Network Monitoring and Surfing Tool) را بدون تایید قبلی از اپراتور پاسارگاد بر روی سرور مجازی‌های خود نصب نکند.
 10. مشترک متعهد می‌شود در استفاده از سرویس‌های ارائه شده، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. بدیهی است کلیه مسئولیت‌های ناشی از استفاده‌های غیرمجاز برعهده مشترک خواهد بود.
 11. اگر سرویس مورد استفاده مشترک به دلیل تحریم ایران از طرف دولت های خارجی مسدود گردد، اپراتور پاسارگاد متعهد می گردد به تناسب زمان باقی مانده از قرارداد مبلغی را به سرویس گیرنده مرجوع دارد.
 12. بعد از عقد قرارداد و واریز هزینه، قرارداد قابلیت لغو ندارد و مشترک می تواند تنها سرویس را لغو کند اما وجهی باز نخواهد گشت.
 13. در صورتی که از سرویس های مدیریت شده استفاده نمی کنید، اپراتور پاسارگاد تنها موظف است در مورد مسائل مربوط به شبکه و یا سخت افزار سرور مجازی پشتیبان شما باشد، لذا اگر تمایل دارید پشتیبانی در مورد نرم افزار و یا تنظیمات سرور مجازی را نیز دریافت کنید باید در هنگام سفارش سرور مجازی، مدیریت سرور مجازی را نیز سفارش دهید.
 14. بدیهی است پس از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با اپراتور پاسارگاد مشترک می بایست با نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سرویس ها اقدام نماید. با توجه به نوسانات قیمت واحد های پولی غیر از ریال اپراتور پاسارگاد این حق را برای خود محفوظ میدارد که سرویس مشترک را با نرخ روز محاسبه کند و مشترک موظف به پرداخت می باشد.
 15. چنانچه مشترک پس از اعلام قطعی سرویس مجدداً درخواست تمدید دهد، چنانچه هنوز قرارداد به اتمام نرسیده باشد، با احتساب جریمه معادل هزینه 1 ماه سرور مجازی امکان پذیر خواهد بود.

این قسمت به مرور به روز می شود و قوانین جدید نیز وضع خواهد شد | آخرین بروز رسانی 28/آذر ماه /1391