درباره پاسارگاد سرویسز

ارتباط با پاسارگاد سرویسز

جهت ارتباط با پاسارگاد سرویسز از اطلاعات ذیل استفاده نمایید:

شایان ذکر است که ساعات تماس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 صبح تا 18:00 و روزهای پنجشنبه از 9 صبح تا 13:00 می باشد. در ساعات دیگر می بایست تیکت ارسال کنید. همچنین شرکت در روزهای تعطیل تنها با تیکت پاسخگوی کاربران گرامی می باشد.