کوپن های تخفیف

اطلاعات حساب های بانکی و بین المللی ما

جهت پرداخت از طریق ATM, اینترنت و واریز از طریق بانک از اطلاعات حساب های زیر استفاده فرمایید.

نوع حسابشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
بانک پاسارگاد 283.8000.11189971.15022-2913-0618-8283IR400570028380011189971101علیرضا نظری
بانک سامان 841-800-2847360-16219-8610-4018-3930IR200560084180002847360001علیرضا نظری
بانک سپه 18683004074115892-1011-1428-8927IR220150000001868300407411علیرضا نظری
بانک ملت (جام) 18012851576104-3378-2875-5569IR500120010000001801285157علیرضا نظری

توجه!: عنایت داشته باشید که پس از واریز می بایست اطلاعات را برای ما تیکت نمایید.

شبا چیست؟ جهت واریز به حساب های شرکت و استفاده از سرویس ساتنا , شماره شبا به کار می رود.