نمونه کارهای طراحی وب سایت

طراحی وب سایت انجمن پرخوران گمنام ایران

انجمن پرخوران گمنام ایران

  • نام پروژه: طراحی وب سایت انجمن پرخوران گمنام ایران
  • درباره کارفرما: پرخوران گمنام انجمنی از زنان و مردانی است که بطور مرتب گرد هم میایند تا تجربه ، امید و قدرتشان را به مشارکت بگذارند تا بدینوسیله بتوانند مشکل مشترکشان را حل کرده و به آنهایی که هنوز از پرخوری اجباری رنج می برند کمک نماید.
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده.
  • نسخه پروژه: 1.0
  • امکانات پروژه: CSS3, JQuery, JavaScripts, PHP, MySQL, HTML5
  • آدرس پروژه: ورود به وب سایت انجمن پرخوران گمنام ایران